.. Flóra/ Byliny a drobné kry v lesoparku Baba počas leta

Prvosienka holá odfotografovaná v PR Baba     V letnom období kvitne v lesoparku Baba veľký počet rôznych druhov flóry. Spomenieme z nich najmä tie, ktoré sú najvzácnejšie i tie, ktoré majú jedovaté alebo liečivé účinky na ľudské zdravie.


Klenoty prírodnej rezervácie Baba

     Klenotom lesoparku Baba koncom jari a začiatkom leta je Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus) - kráľovná našich orchideií, chránený druhom európskeho významu. Spoločenská hodnota jedného jedinca je 99,58 €. Najnápadnejším orgánom tejto rastliny je kvet, ktorý svojimi rozmermi patrí k najväčším v celej rastlinnej ríši na Slovensku. Má zvláštny tvar a veľmi zaujímavý spôsob opelenia -pri návšteve kvetu hmyz spadne do dutiny, ktorá tvorí pascu. Pre svoj život potrebuje symbiózu s hubami a s baktériami.
Vzácnym skvostom, ktorý kvitne koncom jari a začiatkom leta, je Prilbica moldavská z čeľade iskerníkovité (Ranunculaceae). Podľa najnovšej legislatívy je zaradená k zákonom chráneným druhom národného významu, pričom spoločenská hodnota jedného jedinca je 9, 95 €. Pozornosť jej však teba venovať i preto, že patrí k najjedovatejším rastlinám vôbec. Obsahuje jedovaté látky v nadzemnej i v podzemnej časti rastliny, pričom najviac toxický je hľuzovitý podzemok. Akonitín - jeden z najprudších jedov - má vplyv na nervy riadiace srdečný rytmus a na srdcový sval. Na neporušenú pokožku nepôsobí. Ak sa však do nej votrie alebo sa kvapne roztok na sliznicu, vyvolá nepríjemné mravčenie a pálenie, v ústach slinenie, kašeľ a kýchanie. Ak použije človek väčšiu dávku akonitínu alebo časti rastliny, veľmi skoro sa dostavia príznaky otravy. Vznikne zvláštny pocit mravčenia v zadnej časti ústnej dutiny, ktorý sa rozšíri na celú tvár a hlavu. Neskôr postúpi na končeky prstov rúk a nôh, na uši, do panvovej oblasti a na chrbát. Potom nasleduje úplné znecitlivenie. Zároveň sa dostavia celkové príznaky, ako je potenie, zvracanie, kolikové hnačky, pokles teploty, zimnica, poruchy srdcovej činnosti a veľká svalová slabosť. Dýchanie sa stáva povrchnejšie a smrť nastane poškodením srdca a zastavením dýchania.

Črievičník papučkový   Prilbica moldavská   Plamienok alpínsky
Črievičník papučkový Prilbica moldavská Plamienok alpínsky

     Koncom jari a začiatkom letných dní návštevníkov lesoparku upúta Plamienok alpínsky (Clematis alpina) z čeľade iskerníkovité (Ranunculaceae) - jediná liana rastúca v horských oblastiach. Svojou jedovatosťou spôsobuje rovnaké otravy ako iskerník prudký. Zaradený je k chráneným druhom národného významu - spoločenská hodnota jedného jedinca je 9, 95 €.
Na vlhkých miestach na okraji lesoparku Baba si môžeme všimnúť Mečík škridlicovitý, známy i ako mečík strechovitý (Gladiolus inbricatus) z čeľade kosatcovité (Iridaceae). Podľa najnovších právnych predpisov je zaradený k zákonom chráneným druhom národného významu. Spoločenská hodnota jedného jedinca dosahuje 26, 55 €.
Na vlhkých vápencových miestach rastie Päťprstnica voňavá (Gymnadenia odoratissima)z čeľade vstavačovité (Orchidaceae). Patrí k zákonom chráneným druhom národného významu, pričom spoločenská hodnota jedného jedinca dosahuje 16, 59 €.
Do rovnakej čeľade vstavačovité ako predchádzajúci druh patrí i Krúštik tmavočervený (Epipactis atrorubens) - chránený druh národného významu rastúci na vápencoch so spoločenskou hodnotou jedného jedinca 9, 95 €.
Ďalšia príbuzná z tejto čeľade Prilbovka červená (Cephalantera rubra) je chráneným druhom národného významu - spoločenská hodnota jedného jedinca je 16, 59 €.
Začiatkom leta začína kvitnúť Ľalia zlatohlavá (Lilium martagon), v minulosti chránený druh. Dnes sa na ňu štátom stanovená ochrana nevzťahuje, je však zaradená do najnovšieho Červeného zoznamu ohrozených druhov cievnatých rastlín (z roku 2001) - ako potenciálne ohrozený druh.

Črievičník papučkový   Ľaľia zlatohlavá   Orlíček obyčajný
Črievičník papučkový Ľaľia zlatohlavá Orlíček obyčajný

     Orlíček obyčajný (Aquilegia vulgaris)z čeľade iskerníkovité (Ranunculaceae) patrí tiež k jedovatým bylinám. V minulosti bol zákonom chránený, od roku 2003 sa štátom stanovená ochrana na tento druh už nevzťahuje. Je však zapísaný v najnovšom Červenom zozname ohrozených druhov cievnatých rastlín (z roku 2001) v kategórii potenciálne ohrozený druh.
V Červenom zozname ohrozených druhov v kategórii potenciálne ohrozený je zapísaný Jednokvietok veľkokvetý (Moneses uniflora) z čeľade hruštičkovité (Pyrolaceae). Rastie roztrúsene, nízkeho vzrastu s výrazným piestikom a tyčinkami vo vnútri kvetu.
Krásou svojich bielych kvetov návštevníkov lesoparku isto zaujme Vemenník dvojlistý (Plathantera bifolia) z čeľade vstavačovité (Orchidaceae). Zaradený je do Červeného zoznamu ohrozených druhov v kategórii zraniteľných.
Veľmi rozšíreným koncom jari a počas celého leta je známy Iskerník prudký (Ranunculus acris), podľa ktorého je pomenovaná celá čeľaď. Celá rastlina je jedovatá. Na pokožke a slizniciach vyvoláva pocit pálenia, sčervenania, po dlhšej dobe pľuzgiere a po ich prasknutí vredy, ktoré sa veľmi pomaly hoja. Po vstrebaní pôsobí tlmivo na centrálny nervový systém a vyvoláva zastavenie dýchania.

Jednokvietok veľkokvetý   Iskerník prudký   Mliečnik chvojkový
Jednokvietok veľkokvetý Iskerník prudký Mliečnik chvojkový

     Koncom jari a v lete kvitne tiež Mliečnik chvojkový z čeľade mliečnikovité (Euphorbiaceae). Jedovaté sú všetky časti rastliny obsahujúce mliečnice. Latex spôsobuje silné podráždenie pokožky a slizníc – na pokožke sa to prejaví pľuzgiermi, pri kontaminácii oka vznikajú zápaly spojivkového vaku, ktorých následkom môže byť dočasná, ba i trvalá strata zraku. Pri vnútornom použití poškodzuje ústnu sliznicu, spôsobuje zvracanie a prudký zápal žalúdka a čriev s hnačkami.
Na výslnných suchých stanovištiach rastie Rozchodník prudký (Sedum acre) z čeľade tučnolistovité (Crassulaceae). Jedovatá je jeho vňať. V nižších dávkach spôsobuje zníženie tlaku a sčervenanie pokožky. Po použití veľkých dávok sa objavujú bolesti hlavy, zvracanie a omámenie.
V lete je v lesoparku Baba nápadná i Jarmanka väčšia (Astrantia major) z čeľade mrkvovité (Apiaceae), ktorá má po odkvitnutí listy obrovských rozmerov.

Rozchodník prudký   Jarmanka väčšia   Ľuľok sladkohorký
Rozchodník prudký Jarmanka väčšia Ľuľok sladkohorký

     Nebezpečný je popínavý poloker Ľuľok sladkohorký z rovnomennej čeľade, má červené jedovaté bobule vajcovitého tvaru. Pri otravách dochádza k podráždeniu v ústach, bolestiam hlavy, únave, zvracaniu, bolestiam brucha a hnačkám, vo vážnych prípadoch až k obehovému kolapsu.
Na lúčnych priestranstvách Baby je rozšírený i Ranostaj pestrý z čeľade bôbovité (Fabaceae).. Jedovatá je celá rastlina, najmä semená. Príznaky otravy sa prejavujú útlmom príjmu potravy, ťažkým ochrnutím končatín a krátkodobým zastavením dýchania.
K nápadným letným bylinám patrí Náprstník veľkokvetý (Digitalis grandiflora) z čeľade krtičníkovité. Jedovatá je celá rastlina. Otrava sa prejavuje nevoľnosťou a zvracaním, ktoré trvá i niekoľko dní. Potom dochádza k poruchám srdcového rytmu, ktorý sa často veľmi rýchlo mení. Pridružujú sa i poruchy videnia, prechodné blúznenie a halucinácie. Farmaceutický priemysel ho využíva na výrobu liečiv podporujúcich srdcovú činnosť.

Ranostaj pestrý   Náprstník veľkokvetý   Vranovec štvorlistý
Ranostaj pestrý Náprstník veľkokvetý Vranovec štvorlistý

     Nebezpečným je i Vranovec štvorlistý (Paris quadrifolia) z čeľade ľaliovité. Jedovatá je celá rastlina. Najčastejšie sa vyskytujú otravy čiernomodrými bobuľami, ktoré si konzumenti z nevedomosti zamenia za plody čučoriedky. Otrava sa prejavuje zvracaním, hnačkou, bolesťami hlavy a zúžením zreničiek. Potrebný je výplach žalúdka.
K liečivým bylinám patrí Bôľhoj lekársky (Anthylis vulneraria) z čeľade bôbovité (Fabaceae), ktorý má močopudné účinky a tiež sa dá využiť na prípravu kloktadla ústnej dutiny.
V hojnom počte v letnom období kvitnú liečivé byliny z čeľade hluchavkovité (Lamiaceae) Dúška materina (Thymus), Pamajorán obyčajný (Origanum vulgare)a Čiernohlávok obyčajný (Prunella vulgaris) a Zbehovec plazivý. Využívajú sa pri ochoreniach dýchacích ciest. Šalvia lúčna (Salvia pratensis) sa môže uplatniť ako kloktadlo ústnej dutiny.

Bôľhoj lekársky   Dúška materina   Pamajorán obyčajný
Bôľhoj lekársky Dúška materina Pamajorán obyčajný
Čiernohlávok obyčajný   Jagavka konáristá   Klinček kartuziánsky
Čiernohlávok obyčajný Jagavka konáristá Klinček kartuziánsky

     Pastvou pre oči je pohľad na teplomilnú Jagavku konáristú (Anthericum ramosum) z čeľade ľaliovité (Liliaceae), ktorá v minulosti patrila k prísne chráneným rastlinám. V súčasnosti sa už na ňu štátom stanovená ochrana nevzťahuje.
Ružovou farbou v lúčnom poraste na výslnných svahoch púta pozornosť Klinček kartuziánsky (Dianthus carthusianorum) z rovnomennej čeľade klinčekovité (Carthusiaceae) a tiež modrokvitnúci Zvonček konáristý (Campanula patula), Zvonček broskyňolistý (Campaanula persicifolia) a Zvonček klbkatý Campanula glomerata) z rovnomennej čeľade zvončekovité (Campanulaceae).

Zvonček konáristý   Zvonček broskyňolistý   Zvonček klbkatý
Zvonček konáristý Zvonček broskyňolistý Zvonček klbkatý

     Vo veľkom počte jedincov sa vyskytuje Ďatelina horská (Trifolium montanum) z čeľade bôbovité (Fabaceae).
Rozsiahle porasty pod stromami tvorí Čermeľ lesný (Melampyrum sylvaticum) z čeľade krtičníkovité (Scrophulariaceae).

Ďatelina horská Čermeľ lesný
Ďatelina horská Čermeľ lesný


Článok pripravila: RNDr. Danica Božová
Biologička,
učiteľka ZŠ Mieru, Svit| mapa stránok | Správa webov: www stránky Dolghi | e-mail: nchbaba@gmail.com | web partneri |
| Podporujú nás: Turistika (Vysoké Tatry) | Mobilná klimatizácia | Odvlhčovač | Umelé kvety | Športové spodné prádlo |