Súčasný stav NCH Baba

Zastávka č.1 - Prírodná rezervácia Baba...

1. zastávka NCH Baba     Prírodná rezervácia Baba bola vyhlásená 30.6.1988 na ochranu významnej botanickej lokality teplomilnej vegetácie o výmere 205,15 ha. Predstavuje lesný komplex v nadmorskej výške 750 až 995 m na podklade dolomitov a dolomitických vápencov. Horská skupina Baby tvorí vegetačný most, ktorý spája Nízke Tatry nad dolinou Váhu so Slovenským rudohorím v povodí Hornádu a Hnilca. Rôzne klimatické podmienky počas ľadových a medziľadových dôb v starších štvrtohorách aj v dobe poľadovej, ako aj expozícia svahov ovplyvnili charakter rastlinstva prírodnej rezervácie. Kým južná časť rezervácie je veľmi teplá, severné úbočia sú chladné, čo vytvára podmienky pre výskyt teplomilných rastlín v blízkosti druhov chladnomilných. Cez chránené územie vedie náučný chodník o dĺžke 4 km, s prevýšením 270 m. Na trase je 5 zastávok.

| mapa stránok | Správa webov: www stránky Dolghi | e-mail: nchbaba@gmail.com | web partneri |
| Podporujú nás: Turistika (Vysoké Tatry) | Mobilná klimatizácia | Odvlhčovač | Umelé kvety | Športové spodné prádlo |