Náučný chodník Baba v období 1988 - 2009

Ochrancovia prírody

     V knihe k 75-tému výročiu mesta Svit, História jednej myšlienky (SVIT 1934 - 2009), sa o ochrane prírody a s ňou spojeným vzniknutím prírodnej rezervácie Baba doslova píše:

„Základná organizácia Slovenskoho zväzu ochrancov prírody a krajiny vznikla na jeseň v roku 1978 z iniciatívy nadšencov pod vedením Ing. Kamila Finku. V jej radoch sa sústredili milovníci prírody, predovšetkým zamestnanci VÚCHV, ale i iných firiem. Organizovali rôzne brigády a pomáhali lesným správam pri sadení stromkov, na akcii Čisté hory, v rámci svojich "rajónov" robili kontrolné pochôdzky v okolitých lesoch (Lopušná dolina, polesie Čierného Váhu, L.Teplička, Bôrik), absolvovali mnohí výstupy v okolitých horách, výlety, turistické pochody, besedy. Významnou aktivitou tejto organizácie, predovšetkým však Ing. Kamila Finku, bola výstavba náučného chodníka v prírodnej rezervácii Baba, vyhlásenej v roku 1988 na rozlohe 205,15 ha na ochranu vzácnych rastlinných spoločesntiev. Bolo zhotovených 5 panelov s informačnými tabuľami a mapkami, na ktorých sa návštevníci rezervácie dozvedeli o jej jednotlivých lokalitách a chránených rastlinách. V roku 1998 prebehla v niekoľkých etapách renovácia a úprava náučného chodníka z financií kandidatúry ZOH 2006. Chodník bol v dĺžke 4,2 km odborne vyznačkovaný. V počiatkoch bolo v ZI organizovaných 70 členov, postupne ich však ubúdalo. Po Ing. Kamilovi Finkovi sa vedenia tohto spolku ujali predsedovia Ladislav Nullasz (od 1991), Milan Ferenc, Jozef Škrabák a nakoniec Ing. Jozef Prokopec. V roku 1998 venovala ZO SZOPK knižný dar - hodnotnú literatúru z oblasti ochrany prírody a krajiny svitskej mestskej kniťnici. Po úmrí Jozefa Prokopca bola vedením poverená vtedajšia tajomníčka Miroslava Kozlerová. K najaktívnejším patrili manželia Rzymanovci, Pitoňákovci, Štefan Madaras, Ing. Preislerová, k najstarčím členom patril Pavol Litvín. V roku 2007 organizácia zanikla.“

Čerpané z : História jednej myšlienky

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.

| mapa stránok | Správa webov: www stránky Dolghi | e-mail: nchbaba@gmail.com | web partneri |
| Podporujú nás: Turistika (Vysoké Tatry) | Mobilná klimatizácia | Odvlhčovač | Umelé kvety | Športové spodné prádlo |