Rekonštrukcia NCH Baba v roku 2010

Financované grantovým programom Zelené Oázy

     Do uzávierky 4. ročníka environmentálneho programu Zelené oázy prišlo 316 projektov. Spomedzi nich postúpilo do 2.kola 109 najzaujímavejších. Najpočetnejšími boli žiadosti od základných a stredných škôl, ktoré sa snažia o zveľadenie školských areálov a projekty od obecných úradov zamerané na oživenie obecnej zelene. Podporu získalo 21 najlepších, v celkovej hodnote 56 000 EUR. Medzi podporenými projektami bol aj projekt obnovy NCH Baba zo Svitu do Lopušnej doliny podaný Neformálnou skupinou občanov "Obnovenie NCH Baba". Autorom projektu bol Ing. Michal Machala.

     V rámci projektu bola postavená vstupná brána, ktorá bude vítať návštevníkov a päť zastávok s náučnými tabuľami v slovenskom a anglickom jazyku. Chodník bol preznačkovaný a obnovené sú aj lavičky pozdĺž chodníka.

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.


| mapa stránok | Správa webov: www stránky Dolghi | e-mail: nchbaba@gmail.com | web partneri |
| Podporujú nás: Turistika (Vysoké Tatry) | Mobilná klimatizácia | Odvlhčovač | Umelé kvety | Športové spodné prádlo |