Súčasný stav NCH Baba

Zastávka č.5 - Netrhajte prosím!

5. zastávka NCH Baba     Výhľad, ktorý poskytuje táto zastávka, prezentuje Štrbský prah – územie európskeho rozvodia medzi Baltickým a Čiernym morom. Vyvýšenina oddeľuje Liptovskú a Popradskú kotlinou. Horskú skupinu Baby pokrýva nepôvodný stepný borovicový les, na niektorých miestach je nahradený smrekovým a smrekovcovým lesom. Smrekový zárast spôsobil obohatenie o rôzne druhy rastlín. Sú tu aj rastliny pôvodného dubového a jedľobukového lesa. Z chránených rastlín sa tu vyskytujú: klinček peristý, medvedica lekárska, poniklec slovenský, soldanelka horská, zvonček karpatský, horec jarný, ľalia zlatohlavá, orlíček obyčajný, prvosienka holá, šafrán Heuffelov, žltohlav európsky, horec luskáčovitý, lykovec voňavý, plamienok alpínsky, prvosienka pomúčená, vemeník dvojlistý, dryádka osemlupienková, prilbica moldavská. Na pôvodný zmiešaný les poukazuje výskyt hrachora jarného, tôňky dvojlistej, konvalinky, liesky obyčajnej, kozieho listu červeného a mukyne. Po vysadení smreka zostali aj naďalej na území rezervácie jarabina vtáčia, javor horský, lipa, breza, jelša lepkavá a buk.| mapa stránok | Správa webov: www stránky Dolghi | e-mail: nchbaba@gmail.com | web partneri |
| Podporujú nás: Turistika (Vysoké Tatry) | Mobilná klimatizácia | Odvlhčovač | Umelé kvety | Športové spodné prádlo |