.. Flóra/ Byliny a drobné kry na Babe koncom leta a v jeseni

Papraď samčia - mladá rastlina     Keďže v jesennom období kvitne menej druhov rastlín ako v lete, môžeme si všimnúť často tie, ktorým v predchádzajúcich mesiacoch nevenujeme v záplave inej bujnej vegetácie pozornosť.Jesenná kráľovná - Jesienka obyčajná

     Jesennou kráľovnou lesoparku Baba medzi bylinami je jednoznačne Jesienka obyčajná (Colchicum autumnale) z čeľade ľaliovité (Liliaceae), ktorú poznáme podľa svetlofialových veľkých kvetov. Okvetie je zrastené do dlhej rúrky, ktorá vyrastá priamo z podzemnej hľuzy. Rastlina je zdanlivo bezlistá, listy vyrastajú až na budúcu jar. Jedovatá je celá rastlina, najmä semená a hľuzy, ba dokonca aj voda vo váze, v ktorej bola kytička jesienok. Toxicitu spôsobuje jeden z najprudších jedov – kolchicín. Príznaky sa objavia 2-5 hodín po zjedení. Začínajú pocitom pálenia a škrabania v hltane a pažeráku. Prehĺtanie je problematické, dochádza k zvracaniu, kŕčovitým bolestiam brucha a prudkým hnačkám. Stolica je hlienovitá až krvavá. Objavuje sa obvyklý obraz straty tekutín, otrávený cíti veľkú úzkosť, modrie, bolia ho kĺby a svaly. Môžu nastať i kŕče. V moči býva krv. Otrava končí ťažkým stupňom ochrnutia, ktoré postihuje svalovú sústavu. Smrť môže nastať do šiestich hodín, niekedy však až za dva dni. Chronické otravy sú vzácne a prejavujú sa hnačkami, oslabením obehovej sústavy a podnormálnymi teplotami. Prognóza pri otrave kolchicínom je vždy vážna, najmä u detí a zoslabnutých jedincov.

Jesienka obyčajná   Čakanka obyčajná   Čakanka obyčajná na mravenisku
Jesienka obyčajná Čakanka obyčajná Čakanka obyčajná
na mravenisku

     Modrými kvetmi púta pozornosť Čakanka obyčajná ( Cichorium intybus) z čeľade astrovité (Asteraceae) . Kvety môžu byť však výnimočne ružovej i bielej farby. Súvisí to s tým, že kyselina mravčia mení modrú farbu kvetov na červenú. Presvedčiť sa o tom môžeme položením kvetu na mravenisko. Patrí k liečivým bylinám známym už od staroveku, využíva sa i pre potreby farmaceutického a potravinárskeho priemyslu.
K jedovatým bylinám patrí i „ozdobná burina“ Hadinec obyčajný (Echium vulgare) z čeľade borákovité (Boraginaceae), ktorý sa hojne vyskytuje od júna až do októbra. Je typický svojou tuhou byľou a chlpatými časťami tela.
Od júla do konca septembra kvitne ostrôžka poľná (Consolida regalis) z čeľade iskerníkovité (Ranunculaceae). Jedovatá je celá rastlina, najmä semená. Obsahuje alkaloidy, ktorých účinok je podobný akonitínu, chýba iba rozšírenie zrenice. Po konzumácii dochádza k pocitu tuposti na jazyku, nutkaniu na stolicu a močenie. Tep je spomalený, dýchanie nepravidelné, nastáva kolaps organizmu. Taktiež vzniká i zápal pokožky.

Hadinec obyčajný   Ostrôžka poľná   Horec krížatý
Hadinec obyčajný Ostrôžka poľná Horec krížatý

     K posledným kvitnúcim bylinám na Babe patria predstavitelia čeľade horcovité (Gentianaceae). V Červenom zozname ohrozených druhov v kategórii potenciálne ohrozený je zaradený Horec krížatý (Gentiana cruciata), ktorý môžeme pozorovať od mája až do októbra.
Vo veľkom počte jedincov rastie jeho príbuzný príbuzný Horec luskáčovitý (Gentiana asclepiadea).Liečivá sila horcov bola známa už v minulosti. Korene, z ktorých sa vyrába pálenka, bývajú dlhé až jeden meter. Na rozdiel od iných druhov horcov, v súčasnosti nepatrí k ohrozeným druhom.
Koncom jesene, v čase keď už takmer všetky rastliny odkvitli, návštevníkov lesoparku Baba svojou krásou upúta zástupca rovnakej čeľade horcovité Horček brvitý (známy aj pod synonymom pahorec brvitý). V botanických kruhoch ho nazývajú vedeckým menom Gentianella ciliata (synonymum Gentianopsis ciliata). Na rozdiel od predchádzajúceho druhu vyskytuje iba veľmi roztrúsene s veľmi malým počtom jedincov. Zapísaný jev najnovšom Červenom zozname ohrozených druhov cievnatých rastlín (z roku 2001) v kategórii potenciálne ohrozený druh.

Horec luskáčovitý Horček brvitý
Horec luskáčovitý Horček brvitý

Výtrusné rastliny

     Z výtrusných rastlín si koncom leta a v jeseni môžeme všimnúť mohutné listy Paprade samčej (Dryopteris filis - mas), na rube ktorých sa nachádzajú hnedé výtrusy. Jedovatý je podzemok s listovými bázami. Okrem lokálneho podráždenia tráviacej sústavy, ktoré sa prejavuje nevoľnosťou, zvracaním a hnačkami, vo vážnych prípadoch môžu nastať kŕče, ba dokonca i poruchy zraku, ktoré vedú až k slepote.

Lesné plody

     Koncom leta dozrievajú i chutné lesné plody - Ostružina malinová a brusnica čučoriedková. V jeseni patrí k vyhľadávaným brusnica obyčajná a plody ruže šípovej - šípky.

Papraď samčia   Brusnica čučoriedková   Ruža šípová
Papraď samčia Brusnica čučoriedková Ruža šípová


Článok pripravila: RNDr. Danica Božová
Biologička,
učiteľka ZŠ Mieru, Svit| mapa stránok | Správa webov: www stránky Dolghi | e-mail: nchbaba@gmail.com | web partneri |
| Podporujú nás: Turistika (Vysoké Tatry) | Mobilná klimatizácia | Odvlhčovač | Umelé kvety | Športové spodné prádlo |