Úvod / Archív článkov /

ŠIŠKA 2010

(12. jun 2011) Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania zorganizovalo XIII. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov, ktorý sa konal 7. - 9. októbra 2010 v SEV SAŽP Drieňok Teplý Vrch. Aj tento rok, sa na tomto podujatí stretli ľudia, ktorí sa zaoberajú environmentálnou výchovou, sú ochotní podeliť sa o svoje poznatky a pri aktívnej výmene skúseností načerpať nové podnety a nápady.

Prezentujúcou na veľtrhu bola aj doktorka biológie zo Svitu, pani RNDr. Danica Božová, ktorá predstavila samotný projekt "Obnova náučného chodníka Baba" ako učebnú pomôcku a zároveň ako podporné učebné pomôcky predstavila brožúry "Prírodná rezervácia Baba pre základné školy". Prezentácia sa tešila veľkému úspechu a približne 40-tim pedagógom z celého Slovenska boli odovzdané spomínané brožúry a letáky.

XIII. ročník veľtrhu bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu „Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)“.

Článok pripravila: RNDr. Danica Božová
Biologička,
učiteľka ZŠ Mieru, Svit


| mapa stránok | Správa webov: www stránky Dolghi | e-mail: nchbaba@gmail.com | web partneri |
| Podporujú nás: Turistika (Vysoké Tatry) | Mobilná klimatizácia | Odvlhčovač | Umelé kvety | Športové spodné prádlo |