Úvod / Archív článkov /

NCH Baba otvorený pre školy, dostali aj učebné pomôcky

(24. sep 2010) V piatok, 24.9.2010, sa uskutočnilo otvorenie NCH Baba aj pre školy. Pri tejto príležitosti boli školám odovzdané brožúry, ktoré budú služiť školám na vyučovanie v rámci regionálnej výchovy. Až do poslednej chvíle všetci účastníci čakali na počasie. Žiaci v sprievode učiteľov (ZŠ Mieru Svit, ZŠ Komenského Svit a ZŠ Sp.Teplica) prešli časť NCH. Počas prechádzky sa žiaci v teréne dozvedeli viac o ihličnanoch, napr. rozdiely medzi smrekom, borovicou ci smrekovcom opadavým. Priamo na mieste prednášala RNDr. Danica Božová.

Autorsky sa na tvorbe brožúr podielali, za oblasť geológie RNDr. Mária Bizubová z Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava, pre oblasť archeológie PhDr. Marián Soják, PhD. z Archeologického ústavu SAV Nitra a pre oblasť biológie RNDr. Danica Božová zo ZŠ Mierová Svit, učiteľka biológie s druhou atestáciou. Autorom väčšiny fotografií je Ing. Vladimír Boža. Na konci brožúry sú pre mládež aj krížovky, ktorých autorm je Ing. Ľubomír Turek z krúžku krížovkárov Tatranec. Grafickú úpravu a kresbu titulky zabezpečila grafička Violeta Dolghi a o redakčnú úpravu sa postaral autor projektu Ing. Michal Machala.

Výstava fotografií Milana Legutkého

Ako prekvapenie pre žiakov bola, za pomoci rodiny pána Legutkého a stolárstva Kendra - interiérové dvere z masívu, pripravená výstava fotografií z regiónu Tatier od tunajšieho fotografa Milana Legutkého. Desiatky fotografií z knihy "Tatry naše malebné" (Legutky Milan) boli osadené do drevených rámov a umiestnené pozdĺž náučného chodníka od vstupnej brány po prvú zastávku. Výstavka mala u žiakov pozitívny ohlas.

Celý projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu "Zelené oázy". Projekt podporili Nadácia Chemosvit, mesto Svit, firma ALTO slovakia, CORAgeo a EKOBIT consulting.Článok pripravil : Machala Michal
autor projektu "Obnova NCH Baba"
(vo Svite, 24.09.2010)
| mapa stránok | Správa webov: www stránky Dolghi | e-mail: nchbaba@gmail.com | web partneri |
| Podporujú nás: Turistika (Vysoké Tatry) | Mobilná klimatizácia | Odvlhčovač | Umelé kvety | Športové spodné prádlo |